מנהיגות מחוברת

כניסה למערכת הניהול

Quote

זמן הוא ההון היחיד שיש לאדם, והדבר היחיד שהאדם אינו יכול להרשות
לעצמו לאבד

~ תומאס אדיסון ~
Next