מנהיגות מחוברת

כניסה למערכת הניהול

מצליחנים משווים את הישגיהם למטרותיהם,
מפסידנים משווים את כישלונותיהם לכישלונות של אחרים

~ נידו קוביין ~