למה חשוב לסלוח גם לאלה שפגעו בנו קשות?
שיחה גלויה על סליחה כמפתח לעולם רגשי מאוזן
לחיים מלאים, למימוש שמחת חיים
וחיבור עמוק לתשוקת החיים

מנהיגות מחוברת © כל הזכויות שמורות